9 december |humanistisch café Bibliotheek

Humanistisch café over Jezus van Nazareth Zaterdag 9 december 15.00 uur
Het Humanistisch Verbond, Afdeling Noord Oost Overijssel organiseert op zaterdagmiddagen een denkerscafé. Iedereen is welkom om mee te praten, denken èn om anders te denken. Vanmiddag spreekt Drs. Claude Onvlee over Jezus van Nazareth als historisch figuur.

Het blijkt dat wij op grond van historische bronnen maar weinig van hem weten. Was hij een Esseense leider, een Galileïsche rebel, een exorcist? Dat zijn gedachten onze beschaving hebben gestempeld is buiten kijf. Voor ons humanisten is hij – 4 eeuwen na Socrates- een belangrijk ethicus, wiens waarden en normen ten dele ook de onze zijn. Daarom staat dit onderwerp in de donkere dagen voor Kerst op de agenda wordt iedereen van harte uitgenodigd.

café de Meridiaan
Toegang gratis