• Spelregels

Spelregels 

Ontmoetingsplein55plus wordt uitgevoerd door Stichting Avedan Welzijn (hierna te noemen Avedan).

Ontmoetingsplein55plus brengt 55-plussers met elkaar in contact die samen iets willen ondernemen of voor elkaar iets kunnen betekenen. Ontmoetingsplein55plus organiseert alleen de ontmoeting. Het meedoen aan activiteiten die vanuit deze ontmoeting voortkomen zijn een eigen keuze en op eigen initiatief.

Deelname aan activiteiten of het aangaan en voortzetten van contacten die voortkomen uit Ontmoetingsplein55plus zijn een eigen keuze. Avedan is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ongemakken die uit deze contacten voortkomen te weten schade, persoonlijke letsel of ongevallen die zich voordoen tijdens deelname aan een activiteit of contact die voortkomen uit Ontmoetingsplein55plus.

Tijdens de bijeenkomsten van Ontmoetingsplein55plus is Avedan op geen enkele wijze verantwoordelijk voor vermissing en/of beschadiging van bezittingen van een deelnemer of van derden.

Deelnemers en bezoekers van Ontmoetingsplein55plus geven automatisch toestemming om beeldmateriaal dat gemaakt is tijdens activiteiten die voortkomen uit Ontmoetingsplein55pus te gebruiken ten behoeve van reclameactiviteiten voor Ontmoetingsplein55plus zoals website, sociale media en krantenartikelen. Tenzij op het moment van maken duidelijk door de gebruiker aangegeven wordt dat hij/zij dit niet wil.

Ontmoetingsplein55plus bewaart persoonsgegevens van deelnemers uitsluitend voor eigen doeleinden en volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden niet uitgewisseld met andere partijen of voor andere doeleinden gebruikt dan die van Ontmoetingsplein55plus.