doorlopend | Muiseum en theatergroep OP55+ De Schelf

Regelmatig bezoekt een groepje 55-plussers een museum of theatervoorstelling.

Er staat voor de zomer (nog) geen nieuw uitje gepland. Heeft u een goed idee? Rondleiding Ommerschans is eventueel nog mogelijk op zondagmiddag 13 of 27 augustus. Afhankelijk van de afstand gaan we met de auto of met de trein. In principe regelt iedereen zijn/haar eigen ticket en/of vervoer naar het station. Voorstel: een vaste dag plannen, bijvoorbeeld elke 3e woensdag/ donderdag of dinsdag v.d. maand. Opgave bij Siebrich Siemens: 06-573 20 589 of siebrichsiemens@gmail.com ;

Bij St. Vier het Leven kun je terecht als je hulp nodig hebt bij het bezoek aan een theater (bijvoorbeeld vervoer). Kijk op www.4hetleven.nl voor meer informatie.