Humanistisch café over waardig levenseinde

Zaterdag 11 februari, 15.00 uur
Bibliotheekcafé de Meridiaan
Toegang gratis

Het Humanistisch verbond, afdeling Noordoost Overijssel organiseert op zaterdagmiddagen een denkerscafé. Iedereen is welkom om mee te praten, denken èn om anders te denken.
In het vierde Humanistisch café vertelt Leo Aretz van de NVVE over euthanasie en voltooid leven.

Een waardig levenseinde heeft al vele jaren de aandacht en steun van het Humanistisch Verbond in het licht van ons streven naar zelfbeschikking. De huidige Euthanasiewet biedt mogelijkheden, maar een recent wetsontwerp betekent  een duidelijke uitbreiding. Ook zonder specifieke medische gronden zou –onder strikte voorwaarden-ook hulp bij zelfdoding worden toegestaan voor hoogbejaarden op grond van voltooid leven.

In het Humanistisch café vertelt Leo Aretz van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde, NVVE, over de inhoud van de huidige Euthanasiewet en van de mogelijke uitbreiding door de ontwerpwet. Het gaat dus over keuzes voor het levenseinde, ook op grond van voltooid leven. De NVVE heeft over het wetsontwerp nog geen oordeel geformuleerd. Op 15 april heeft het  nog een landelijke discussie georganiseerd in Tivoli te Utrecht onder leiding van Jan Terlouw. In ons Humanistisch Café  is ruim gelegenheid voor discussie.

Voor nadere informatie
Bibliotheek Almelo
Ellen Lamberts
elamberts@bibliotheekalmelo.nl
0546 – 822005 of 06 24551705