Symposium

Op 17 december vond het minisymposium plaats. Een gezellige en informatieve middag in wijkcentrum De Schelf, met onder andere een lezing, informatie markt, workshops en demonstraties.

december 17, 2015-ontmoetingsplein55plus-15 december 17, 2015-ontmoetingsplein55plus-60