Vooraankondiging symposium over Levensloopbestendig Wonen

We hebben het genoegen u een vooraankondiging te kunnen sturen van het symposium over Levensloopbestendig Wonen, dat de Seniorenraad Almelo organiseert op donderdag 6 april 2017.

De vooraankondiging treft U hier aan.

De Seniorenraad is een orgaan van de COSBO, het samenwerkingsinstituut van de 3 ouderenbonden de KBO, de PCOB en de Ouderenvereniging Almelo.  De Seniorenraad Almelo beoogt de algemene (collectieve)  belangen van de senioren in Almelo zo goed mogelijk te behartigen.  Ze doet dit door knelpunten en problemen te signaleren, te onderzoeken en te adviseren.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Seniorenraad Almelo,
Ad Smits, voorzitter van de beleidsgroep Wonen
Henk Kloosterhof, secretaris