• WAT WE WILLEN

SPELREGELS

Ontmoetingsplein55plus wordt uitgevoerd door Stichting Avedan Welzijn (hierna te noemen Avedan).

Ontmoetingsplein55plus brengt 55-plussers met elkaar in contact die samen iets willen ondernemen of voor elkaar iets kunnen betekenen. Ontmoetingsplein55plus organiseert alleen de ontmoeting. Het meedoen aan activiteiten die vanuit deze ontmoeting voortkomen zijn een eigen keuze en op eigen initiatief.

Deelname aan activiteiten of het aangaan en voortzetten van contacten die voorkomen uit Ontmoetingsplein55plus zijn een eigen keuze. Avedan is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ongemakken die uit deze contacten voortkomen te weten schade, persoonlijk letsel of ongevallen die zich voordoen tijdens deelname aan een activiteit of contact die voortkomen uit Ontmoetingsplein55plus.

Tijdens de bijeenkomsten van Ontmoetingsplein55plus is Avedan op geen enkele wijze verantwoordelijk voor vermissing en/of beschadiging van bezittingen van een deelnemer of van derden.

Deelnemers en bezoekers van Ontmoetingsplein55plus geven automatisch toestemming om beeldmateriaal dat gemaakt is tijdens activiteiten die voortkomen uit Ontmoetingsplein55pus te gebruiken ten behoeve van reclameactiviteiten voor Ontmoetingsplein55plus zoals website, sociale media en krantenartikelen. Tenzij op het moment van maken duidelijk door de gebruiker aangegeven wordt dat hij/zij dit niet wil.

Ontmoetingsplein55plus bewaart persoonsgegevens van deelnemers uitsluitend voor eigen doeleinden en volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden niet uitgewisseld met andere partijen of voor andere doeleinden gebruikt dan die van Ontmoetingsplein55plus.

WAT WE WILLEN

Ontmoetingsplein55plus signaleert welke vragen er binnen de doelgroep van 55-plussers leven en wat de behoeften zijn aan ondersteuning. Als vervolg op deze inventarisatie worden binnen dezelfde doelgroep mogelijkheden gezocht om de vragen te beantwoorden en de ondersteuning vorm te geven. Hierbij wordt binnen de wijk een beroep gedaan op aanwezige deskundigheid en de bereidwilligheid tot het bieden van hulp. Zo worden senioren met vraag en aanbod samengebracht in een duurzaam netwerk waarin naast recreatieve ontmoetingen, aan alle partijen de mogelijkheid wordt geboden nieuwe talenten te ontdekken en verder te werken aan hun persoonlijke ontplooiing.

ONTMOETINGSPLEIN 55 PLUS

  • stimuleert ontmoetingen stimuleren zowel tussen ouderen onderling als tussen (ouderen)organisaties
  • brengt vragen van ouderen en aanbod van (ouderen)organisaties of van individuele senioren samen
  • bouwt een duurzaam netwerk op van senioren die voor ouderen iets kunnen/willen betekenen

Voor nieuwe activiteiten of contacten wordt in eerste instantie gekeken naar de bestaande organisaties, verenigingen en contacten. Ontmoetingsplein55plus wil daarmee een brug slaan tussen de vragen en behoeften van 55-plussers en het aanbod dat organisaties bieden.

Ontmoetingsplein55plus legt tevens een database aan van bewoners die “iets” voor/met ouderen willen doen. Deze database helpt om talenten van 55-plussers in te zetten en mensen op basis van een vraag of gedeelde interesses met elkaar in contact te brengen.